Sabtu, 06 Desember 2008

Doa nikah Untuk ka Nina yang cantik shaliha

Bismillahirrahmanirrahiim …..
Assalamu’alaikum wr.wb

Rabbi srahli sodri waya sirli amri wahlul ukhdatan militsani yafqahu kauli
amma ba’du.

Sudah sepantasnyalah kita panjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus pada kita.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Yang Zahra Hormati Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Dihari yang cerah ini, Zahra merasa bahagia.
Karena…..
Kak Nina yang Zahra sayangi
Kak nina yang cantik dan shalihah
Kak nina yang sekarang Sudah menikah

Zahra mendoakan
agar Kak Nina sekeluarga mendapat berkah dari Allah.
menjadi keluarga sakinah,
mawaddah
wa rahmah.
Amiin
Hadirin dan hadirat yang berbahagia
Izinkanlah zahra berdoa
Sesuai sabda dan doa nabi Muhammad SAW Untuk Pengantin baru atau kedua mempelai:
Zahra mendoakan
"Semoga Allah memberkahimu
dan menetapkan berkah atasmu,
serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan."

Amiin ya Rabbal alamin.


Demiikianlah Curahan hati Zahra….untuk kak nina sekeluarga.
Kurang lebihnya Zahra mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah wassalammualaikum wr.wb

Tidak ada komentar: